اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
نوروز

بهار تا بهار

شنبه تا پنج شنبه  ساعت‌  21:00

«بهار تا بهار» برنامه شبانه سیمای خراسان جنوبی است که با رویکرد «اثرگذاری بر رفتار اجتماعی و روابط انسانی» تولید می شود.

Loading the player...

 
 

مدت زمان: 2 دقیقه و 35 ثانیه
تعداد عکس: 12 عدد
تعداد عکس: 12عدد
مدت زمان: 5 دقیقه و 46 ثانیه

«سفرنامه» با رویکرد «معرفی آداب و رسوم و...

اجرای 80 طرح عمرانی با کمک جهادگران در نوروز

نوروز 96 جهادگران بسیجی 80 طرح عمرانی در مناطق محروم خراسان جنوبی اجرا کردند .دوشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

574 میلیون تومان درآمد فروش صنایع دستی استان در نوروز

574 میلیون تومان درآمد فروش صنایع دستی استان در نوروزپنج‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

مدت زمان: 2 دقیقه و 35 ثانیه
مدت زمان: 54 ثانیه
مدت زمان : 1 دقیقه و 41 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 50 ثانیه

نظرات مخاطبان

اوقات به افق :
اذان صبح 04:22:11
طلوع آفتاب 05:51:08
اذان ظهر 12:30:40
غروب آفتاب 19:10:42
اذان مغرب 19:28:04
نیمه شب 23:50:40
42 : 15 ب.ظ
چهارشنبه، ۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۶
Wednesday, April 26, 2017

نظر شما درخصوص برنامه های نوروزی شبکه خاوران چیست؟

تعداد عکس: 12 عدد
تعداد عکس: 12عدد
مدت زمان: 5 دقیقه و 46 ثانیه

مدرسه علیا

نوروز
تعداد عکس: 12 عدد

روستای خرو

نوروز
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز