اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
تولید ویژه
                                                ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

مدت زمان: 3 دقیقه و 33 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 15 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 26 ثانیه
مدت زمان: 3 دقیقه و 58 ثانیه

 

نظرات مخاطبان