اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶
تولید ویژه
                                                ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

تعداد عکس: 20 عدد
مدت زمان: 5 دقیقه و 44 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 45 ثانیه
مدت زمان: 1 دقیقه و 59 ثانیه

 

نظرات مخاطبان