اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
تولید ویژه
                                                ویدئوی خود را بر روی وب سایت شبکه بارگذاری کنید...

مدت زمان: 5 دقیقه و 27 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 4 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 33 ثانیه
مدت زمان: 2 دقیقه و 30 ثانیه

 

نظرات مخاطبان