Skip to Content

مصادیق نهی ازمنکر

مصادیق نهی ازمنکر

مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه

 

در این صحرا فَاخْلَعْ...
«دشت بلا» سروده محمد...
چه کسانی امام حسین (ع) را یاری...
محرم
مدت زمان : 13 دقیقه و 35 ثانیه
محرم
مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه
محرم
مدت زمان : 2 دقیقه و 44 ثانیه

بهترین برنامه ویژه محرم مرکز از دید شما چیست؟
پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

محمدرضا غضنفری

محمدرضا غضنفری

مدت زمان : 5 دقیقه و 3 ثانیه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مجموعه غیر علنی- بازپخش 09:10
برنامه کودک 11:00
مهارت های زندگی 11:20
جلوه های نور 11:50
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پخش ( ترانه ) 09:05
با مخاطبان 09:45
اخبار استان 10:00
یک جرعه عاشقی 11:45