Skip to Content

مصادیق نهی ازمنکر

مصادیق نهی ازمنکر

مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه

 

در این صحرا فَاخْلَعْ...
«دشت بلا» سروده محمد...
چه کسانی امام حسین (ع) را یاری...
محرم
مدت زمان : 13 دقیقه و 35 ثانیه
محرم
مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه
محرم
مدت زمان : 2 دقیقه و 44 ثانیه

بهترین برنامه ویژه محرم مرکز از دید شما چیست؟
پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین (ع)

محمدرضا غضنفری

محمدرضا غضنفری

مدت زمان : 5 دقیقه و 3 ثانیه

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پایان شبکه شنبه 23:59
شبکه شما 00:00
کپشن شروع شبکه 12:00
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
زمزم معرفت 02:30
قند پارسی 03:15
فرهنگ مردم 03:30
گلستان حکمت 04:00
نکته های ناب- حدیث ولایت 04:30
پخش ( ذکر روز ) 06:00