حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷
محرم

مصادیق نهی ازمنکر

مصادیق نهی ازمنکر

مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه

مدت زمان : 13 دقیقه و 35 ثانیه
مدت زمان : 1 دقیقه و 40 ثانیه
مدت زمان : 4 دقیقه و 6 ثانیه
مدت زمان : 1 دقیقه و 7 ثانیه

 

بهترین برنامه ویژه محرم مرکز از دید شما چیست؟

مدت زمان : 6 دقیقه و 24 ثانیه
مدت زمان : 19 دقیقه
مدت زمان : 6 دقیقه و 11 ثانیه
مدت زمان : 11 دقیقه و 33 ثانیه

مدت زمان : 3 دقیقه و 52 ثانیه
کتاب « تأملی در نهضت عاشورا »...
کتاب « زندگانی علی بن الحسین (ع)...
مدت زمان: 3دقیقه و 19 ثانیه

نظرات مخاطبان

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز