اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

زن بابا

چهارشنبه تا دوشنبه  ساعت‌  23:15

این مجموعه داستان عزیز آقا را روایت می کند که همسرش فوت کرده وتنها با پسرش زندگی می کند .پسرعزیز آقا قصد دارد با دختر دایی اش ازدواج کند اما مشکلاتی...

سفرنامه خراسان جنوبی

دوشنبه  ساعت‌  22:30

برنامه «سفرنامه خراسان جنوبی» و با هدف «معرفی توانمنـدی ها، استعدادها، میراث و جاذبه های گردشگری شهرهای خراسان جنوبی» در سیمای خاوران تولید وپخش می...

شب شرقی

شنبه تا پنجشنبه  ساعت‌  21

برنامه «شب شرقی» جنگ شبانه سیمای خراسان جنوبی و با رویکرد «مهارت آموزی، معرفی شیوه های جدید آموزش مهارت و معرفی الگوهای بومی در زمینه کار و اشتغال» می...

کارستان

چهارشنبه  ساعت‌  22:30

باتوجه به نامگذاری سال جاری به "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال"، برنامه "کارستان" ویژه پرداخت به موضوع شعار سال تولید می شود. معرفی شغل مورد نظر...

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

                                           

اخبار کوتاه شهرستانها (22 آذر )

اخبار کوتاه شهرستانها (22 آذر )پنج‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (21آذر )

اخبار کوتاه شهرستانها (21آذر )چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (20 آذر )

اخبار کوتاه شهرستانها (20 آذر )سه‌شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (19 آذر )

اخبار کوتاه شهرستانها (19 آذر )دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

نظرات مخاطبان