اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶

بازتاب

شنبه، سه شنبه و پنج شنبه  ساعت‌  20:40

«بازتاب» با هدف «اطلاع رسانی از رویدادها و وقایع استان و فرهنگ سازی برای مخاطبین» در سیمای خاوران تولید و پخش می شود.

باغ شرقی

تمام ایام هفته  ساعت‌  18:00

مسابقه تلفنی «باغ شرقی» هر روز به صورت زنده از سیمای خاوران پخش می شود.

روی پلک شب

شنبه تا پنجشنبه  ساعت‌  21:00

«روی پلک شب» جنگ شبانه سیمای خراسان جنوبی با رویکرد «سبک زندگی» است.

شوق زندگی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  ساعت‌  10:00

«شوق زندگی» ویژه برنامه «خانواده» سیمای خراسان جنوبی است که با هدف "پیشگیری و جلوگیری از بروز تعارضات در خانواده" تولید و پخش می شود.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

نظرات مخاطبان