اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | جمعه، ۲ تیر ۱۳۹۶

شور همبستگی

2 تیر ماه  ساعت‌  8:30

«شور همبستگی» با هدف «تشویق مردم و انعکاس حضور آنان در راهپیمایی روز جهانی قدس» به صورت زنده از سیمای خاوران پخش می شود.

شوق زندگی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  ساعت‌  10:00

«شوق زندگی» ویژه برنامه «خانواده» سیمای خراسان جنوبی است که با هدف "پیشگیری و جلوگیری از بروز تعارضات در خانواده" تولید و پخش می شود.

گلشن وحی

ماه رمضان  ساعت‌  13:15

«گلشن وحی» به پخش زنده مراسم جمع خوانی قران کریم در ماه مبارک رمضان از سیمای خاوران اختصاص دارد.

شکوه بندگی

ماه رمضان  ساعت‌  3:00

«شکوه بندگی» در سحرهای ماه مبارک رمضان از سیمای خراسان جنوبی تقدیم مخاطبان خواهد شد.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

نظرات مخاطبان