اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | پنج‌شنبه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

صد فرسخ

یکشنبه  ساعت‌  20:20

این برنامه با هدف "معرفی روستاهای استان خراسان جنوبی" با ساختار مستند و نگاه به سه ویژگی "تاریخ، طبیعت و فرهنگ مردم در روستاهای استان" تولید می شد.

بازتاب

شنبه، سه شنبه و پنج شنبه  ساعت‌  20:40

«بازتاب» با هدف «اطلاع رسانی از رویدادها و وقایع استان و فرهنگ سازی برای مخاطبین» در سیمای خاوران تولید و پخش می شود.

باغ شرقی

تمام ایام هفته  ساعت‌  18:00

مسابقه تلفنی «باغ شرقی» هر روز به صورت زنده از سیمای خاوران پخش می شود.

روی پلک شب

شنبه تا پنجشنبه  ساعت‌  21:00

«روی پلک شب» جنگ شبانه سیمای خراسان جنوبی با رویکرد «سبک زندگی» است.

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز

                                           

اخبار کوتاه شهرستانها (24مرداد)

اخبار کوتاه شهرستانها (24مرداد)چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (22مرداد)

اخبار کوتاه شهرستانها (22مرداد)دوشنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (21مرداد)

اخبار کوتاه شهرستانها (21مرداد)یک‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

اخبار کوتاه شهرستانها (20مرداد)

اخبار کوتاه شهرستانها (20مرداد)یک‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

نظرات مخاطبان