انتخابات

مدت زمان : 1 دقیقه و 28 ثانیه
مدت زمان : 2 دقیقه و 20 ثانیه
مدت زمان : 7 دقیقه و 53 ثانیه
مدت زمان : 2 دقیقه و 25 ثانیه

آغاز پيش ثبت نام داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي

آغاز پيش ثبت نام داوطلبان پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلاميچهارشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

نقش شوراها در عمران و آبادانی شهر و روستا

نقش شوراها در عمران و آبادانی شهر و روستایک‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

شوراهای اسلامی یکی از ارکان تصمصم گیری در مسائل محلی و منطقه ای

شوراهای اسلامی یکی از ارکان تصمصم گیری در مسائل محلی و منطقه ایشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

خبرها و شنیده های انتخاباتی دو روز مانده تا انتخابات

خبرها و شنیده های انتخاباتی دو روز مانده تا انتخاباتسه‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۴

جدیدترین شنیده های انتخاباتی در بسته انتخاباتی

جدیدترین شنیده های انتخاباتی در بسته انتخاباتیدوشنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۴

اضافه شدن تبلیغات تلفنی به فهرست روش های تبلیغات انتخابات

اضافه شدن تبلیغات تلفنی به فهرست روش های تبلیغات انتخاباتیک‌شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۴

نظرات مخاطبان