اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
اقتصاد مقاومتی

کارستان

چهارشنبه  ساعت‌  22:30

باتوجه به نامگذاری سال جاری به "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال"، برنامه "کارستان" ویژه پرداخت به موضوع شعار سال تولید می شود. معرفی شغل مورد نظر...

مسیر گمشده

شنبه  ساعت‌  16:30

در مستند مسیر گمشده با رویکرد اقتصاد مقاومتی، گردشگری خراسان جنوبی مورد تحلیل قرار گرفته ، فرصت ها و چالش های آن مورد بررسی قرار می گیرد.

صد فرسخ

یکشنبه  ساعت‌  20:20

این برنامه با هدف "معرفی روستاهای استان خراسان جنوبی" با ساختار مستند و نگاه به سه ویژگی "تاریخ، طبیعت و فرهنگ مردم در روستاهای استان" تولید می شد.

آغاز برداشت زیتون از باغ های خراسان جنوبی

برداشت زیتون از 352 هکتار از باغ های خراسان جنوبی آغاز شدسه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

جریمه 12 میلیونی قاچاقچی کالا در قاین

واردکننده کالا در قاین 12 میلیون تومان جریمه شدسه‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۶

مدت زمان: 2 دقیقه و 17 ثانیه
کتاب «تهدیدات اقتصاد ملی»
کتاب «اقتصاد مقاومتی:درآمدی بر مبانی،...
کتاب «گذار به اقتصاد مقاومتی»

 
عملکرد کدام برنامه از شبکه خاوران درخصوص اقتصاد مقاومتی بهتر است؟
 

نظرات مخاطبان