اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶
اقتصاد مقاومتی

حجره

 

در راستای ترویج فرهنگ کار و تلاش و کسب رزق و روزی حلال در بین عموم مخاطبین و به ویژه جوانان، شبکه استانی صدای خراسان جنوبی به معرفی فعالان اقتصادی،...

نمایش «گوهر»

 

نمایش بلند رادیویی «گوهر» با هدف «صرفه جویی در مصرف آب، پیشگیری از عوارض سوء خشکسالی، توجه به ظرفیت ها و منابع غیر آبی برای توسعه استان» در شبکه...

رو به آبادی

سه شنبه  ساعت‌  19:30

با توجه به اينكه حدود 40 درصد جمعيت استان خراسان جنوبی را روستائيان تشكيل مي دهند؛ توجه ویژه به این قشر از جامعه امری ضروری است و بی شک بهترین و...

قاچاق یکی از چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتی

قاچاق یکی از چالش های پیش روی اقتصاد مقاومتیشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

دوتوک، نمونه ای موفق از صنایع دستی استان

دوتوک، نمونه ای موفق از صنایع دستی استانشنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

مدت زمان: 2 دقیقه و 17 ثانیه
کتاب «تهدیدات اقتصاد ملی»
کتاب «اقتصاد مقاومتی:درآمدی بر مبانی،...
کتاب «گذار به اقتصاد مقاومتی»

 
عملکرد کدام برنامه از شبکه خاوران درخصوص اقتصاد مقاومتی بهتر است؟
 

نظرات مخاطبان