حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
اقتصاد مقاومتی

اقتصاد پایدار

هر ماه یک برنامه  ساعت‌  متغیر

این برنامه که در ساختار «مستند» تولید می شود مراکز اقتصادی استان خراسان جنوبی را معرفی می کند

افق روشن

یکشنبه اول هرماه  ساعت‌  12:15

هدف از تولید برنامه "معرفی وضعیت اقتصادی و توانمندی استان در زمینه­های تولید و اشتغال، معرفی کارآفرینان برتر، کارگاه های کوچک، گروه های تعاونی و احیای...

کارستان

چهارشنبه  ساعت‌  22:30

باتوجه به نامگذاری سال جاری به "اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال"، برنامه "کارستان" ویژه پرداخت به موضوع شعار سال تولید می شود. معرفی شغل مورد نظر...

جریمه 101 میلیون تومانی متهمان قاچاق کالا در خراسان جنوبی

5 متهم قاچاق کالا در خراسان جنوبی به جریمه نقدی 101 میلیون تومان محکوم شدندچهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷

آوای تولید و اشتغال به همت بانوی کارآفرین سربیشه ای

آوای تولید و اشتغال به همت بانوی کارآفرین سربیشه ایسه‌شنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مدت زمان: 2 دقیقه و 17 ثانیه
کتاب «تهدیدات اقتصاد ملی»
کتاب «اقتصاد مقاومتی:درآمدی بر مبانی،...
کتاب «گذار به اقتصاد مقاومتی»

 
عملکرد کدام برنامه از شبکه خاوران درخصوص اقتصاد مقاومتی بهتر است؟
 

نظرات مخاطبان