جهش تولید | یک‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  کارستان 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 02:30

  مدرسه عشق 40 دقیقه

 • 03:10

  مستند 59 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 06:20

  مستند تولید مرکز 35 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 25 دقیقه

 • 07:20

  میزبان 40 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 12:05

  فرصت -بازپخش 25 دقیقه

 • 12:30

  ناردونه-بازپخش 48 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  کنکور آسان 25 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 126 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

گام به گام تا کنگره ملی ۲هزار شهید خراسان جنوبی
گام به گام تا کنگره ملی ۲هزار شهید خراسان جنوبی
عوامل اجرایی کنگره ملی ۲هزار شهید خراسان جنوبی اقدامات خود را به نماینده ولی فقیه در استان گزارش دادند
تولید وپخش برنامه رادیویی با محوریت شهداوسرداران شهید
تولید وپخش برنامه رادیویی با محوریت شهداوسرداران شهید
تولید وپخش برنامه رادیویی با محوریت شهداوسرداران شهید
پوشش رسانه ای یادواره شهدای شهر مود
پوشش رسانه ای یادواره شهدای شهر مود
پوشش رسانه ای یادواره شهدای شهر مود

                                           

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کنگره ملی دوهزار شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد