جهش تولید | یک‌شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  کارستان 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 02:30

  مدرسه عشق 40 دقیقه

 • 03:10

  مستند 59 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 06:20

  مستند تولید مرکز 35 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 25 دقیقه

 • 07:20

  میزبان 40 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 12:05

  فرصت -بازپخش 25 دقیقه

 • 12:30

  ناردونه-بازپخش 48 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  کنکور آسان 25 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 126 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کمبود آب.

پرداخت 10 میلیارد تومان اعتبار آبرسانی به خراسان جنوبی

10 میلیارد تومان اعتبار آبرسانی به خراسان جنوبی پرداخت شد.شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۶

پرداخت 10 میلیارد تومان اعتبار باقیمانده دور اول سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی برای حوزه آب

پرداخت 10 میلیارد تومان اعتبار باقیمانده دور اول سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی برای حوزه آبپنج‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۶

خرید تجهیزات برای 6 شهر دارای تنش آبی خراسان جنوبی

تجهیزات لازم برای مقابله با تنش آبی در 6 شهر خراسان جنوبی خریداری شد.چهارشنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

لزوم توسعه آبیاری نوین در کشاورزی

لزوم توسعه آبیاری نوین در کشاورزیچهارشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب کمبود آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد