جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:05

  حدیث کساء 10 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قاب دوم گام دوم 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 25 دقیقه

 • 22:30

  ارتباط با حرم مطهر رضوی 15 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

ثبت گواب خوسف در فهرست میراث طبیعی- ملی کشور

دریاچه طبیعی گواب شهرستان خوسف خراسان جنوبی در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد.دوشنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

ثبت دشت اسفدن قاین در فهرست میراث طبیعی کشور

دشت اسفدن قاین خراسان جنوبی در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد.یک‌شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۸

ثبت جنگل‌ سنو طبس در فهرست میراث طبیعی کشور

جنگل سنو از جمله آثار طبیعی شاخص طبس در فهرست میراث طبیعی کشور ثبت شد.جمعه، ۸ شهریور ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب میراث طبیعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد