جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  مدرسه عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 15 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 45 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

فعالیت 1053 تعاونی در خراسان جنوبی

هزار و 53 تعاونی در خراسان جنوبی فعال استیک‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

افزايش 2 برابري اعتبار برای اشتغالزایی نیازمندان

103 میلیارد تومان اعتبار ملی برای اشتغالزایی نیازمندان خراسان جنوبی ابلاغ شدشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

اشتغالزایی 107 زن سرپرست خانوار در خراسان جنوبی

امسال 107 فرصت شغلی در قالب طرح های اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار خراسان جنوبی ایجاد شددوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷

ایجاد 343 فرصت شغلی با راه اندازی تعاونیهای جدید

343 فرصت شغلی با راه اندازی تعاونی های جدید در خراسان جنوبی ایجاد شدپنج‌شنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب فرصت شغلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد