جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  یادگارها 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای ندبه 30 دقیقه

 • 06:45

  روستا 30 دقیقه

 • 07:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 07:30

  استارت 30 دقیقه

 • 08:00

  گزیده صبحانه 90 دقیقه

 • 09:30

  سینمایی کودک 105 دقیقه

 • 11:15

  چشم به راه 5 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 70 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  چهل تکه 45 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 165 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قنوت وصال 30 دقیقه

 • 21:00

  گزیده شب های زعفرونی 120 دقیقه

 • 23:00

  میان برنامه

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب طرح زکات.

توزیع ۵۰۰ کیلوگرم انگور از محل پرداخت زکات در خوسف

500 کیلوگرم انگور در اجرای طرح زکات مستحبی، از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) بین نیازمندان خوسف توزیع شد.دوشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب طرح زکات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد