جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  مدرسه عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 15 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 45 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب دانه روغنی.

برداشت کلزا در نهبندان

برداشت کلزا در نهبندانپنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آغاز برداشت کلزا در خراسان جنوبی

برداشت دانه های روغنی کلزا از هزار و 24 هکتار از سطح زیرکشت این محصول در مزارع کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شدپنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید 124 تن کلزا از کشاورزان خراسان جنوبی

124 تن دانه روغنی کلزا، از زمان آغاز برداشت این محصول از کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شدیک‌شنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب دانه روغنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد