جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  شادمانه 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 9 دقیقه

 • 09:09

  خورجین 51 دقیقه

 • 10:00

  سفرنامه خراسان جنوبی 5 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  شب های پرستاره 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  کلاه قرمزی 15 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 135 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 30 دقیقه

 • 17:15

  صد فرسخ (تکرار) 39 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

اختراع قطعه کاهنده مصرف آب درکولرها آبی توسط مخترع بیرجندی

اختراع قطعه کاهنده مصرف آب درکولرها آبی توسط مخترع بیرجندیچهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اختراع دستگاه کولار گردنی هوشمند توسط دو جوان مبتکر بیرجندی

اختراع دستگاه کولار گردنی هوشمند توسط دو جوان مبتکر بیرجندییک‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۶

پذیرش 19 طرح فناورانه در سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی

19 طرح فناورانه در سازمان بسیج علمی خراسان جنوبی پذیرش شده است.یک‌شنبه، ۱۸ تیر ۱۳۹۶

جهاد علمی، نیروی محرکه توسعه همه جانبه

جهاد علمی، نیروی محرکه توسعه همه جانبهچهارشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب اختراع.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد