جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  کارستان 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 02:30

  مدرسه عشق 40 دقیقه

 • 03:10

  مستند 59 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 06:20

  مستند تولید مرکز 35 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 25 دقیقه

 • 07:20

  میزبان 40 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 12:05

  فرصت -بازپخش 25 دقیقه

 • 12:30

  ناردونه-بازپخش 48 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  کنکور آسان 25 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 126 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک
فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد
تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک
فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد
راه اندازی فرستنده دیجیتال شوسف
فرستنده دیجیتال شوسف راه اندازی شد .
راه اندازی فرستنده دیجیتال شوسف
فرستنده دیجیتال شوسف راه اندازی شد .

                                           

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب گیرنده دیجیتال.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد