جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب پرنده.

تحویل 2 پرنده کفچه نوک در زیرکوه به حفاظت محیط زیست

2 پرنده کفچه نوک در زیرکوه به حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه تحویل داده شد.پنج‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب پرنده.

پرورش پرنده آفریقایی در بیرجند

پرورش پرنده آفریقایی در بیرجنددوشنبه، ۴ دی ۱۳۹۶

پرندگان زینتی در بیرجند به مقصد نرسید

146 قطعه طوطی سبز، کوتوله هندی، جوجه مینا و عروس هلندی در بیرجند توقیف شدشنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب پرنده.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد