رونق تولید ملی | جمعه، ۲۲ آذر ۱۳۹۸

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر 23 پنج شنبه 105 دقیقه

 • 00:45

  سینمایی 120 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 03:10

  مستند های سیمای استان ها 110 دقیقه

 • 05:00

  جلوه نیاز 15 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 25 دقیقه

 • 05:40

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 05:45

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 05:58

  دعای ندبه 12 دقیقه

 • 06:10

  میان برنامه 50 دقیقه

 • 07:00

  گزیده صبحانه 54 دقیقه

 • 07:54

  میان برنامه 66 دقیقه

 • 09:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 60 دقیقه

 • 10:30

  سینمایی کودک 30 دقیقه

 • 11:00

  میان برنامه 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  چشم به راه 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 10 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  مهاجران 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 60 دقیقه

 • 14:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:30

  سینمایی 125 دقیقه

 • 16:35

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 90 دقیقه

 • 18:15

  تولیدی مرکز 60 دقیقه

 • 19:15

  ارتباط با مشهد 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قنوت وصال 30 دقیقه

 • 21:00

  گزیده شب های زعفرونی 90 دقیقه

 • 22:30

  بارانه 30 دقیقه

 • 23:00

  میان برنامه

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب همایش روز روستا و عشایر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد