رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:00

  خبر 23 شنبه 75 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  سینمایی 120 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 03:10

  مستند های سیمای استان ها 110 دقیقه

 • 05:00

  جلوه نیاز 15 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  یک لقمه نون حلال 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  مهاجران 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 60 دقیقه

 • 14:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 15 دقیقه

 • 16:35

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 15 دقیقه

 • 17:00

  مراسم اختتامیه جشنواره تولیدات مراکز استانها 30 دقیقه

 • 17:30

  سیمای سلامت/ تکرار 60 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 35 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 55 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب

 • 23:00

  خبر 23

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ملاقه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد