جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  کارستان 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  فصل انتخاب 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  صد فرسخ 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مستند.

راهیابی دو مستند خراسان جنوبی به جشنواره بین المللی فیلم مستند دالارنا
راهیابی دو مستند خراسان جنوبی به جشنواره بین المللی فیلم مستند دالارنا
دو فیلم مستند ساروُ و دهسلم از تولیدات مرکز خراسان جنوبی به جشنواره بین المللی فیلم مستند دالارنا را یافت.
مستند
مستند "دهسلم "در جشنواره دادا صاحب فالکه هند
مستند "دهسلم" به جشنواره دادا صاحب فالکه هند راه یافت.
حضور سه مستند از سیمای خراسان جنوبی در جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر خراسان شمالی
حضور سه مستند از سیمای خراسان جنوبی در جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر خراسان شمالی
سه مستند از خراسان جنوبی به جشنواره ملی فیلم روستا و عشایر خراسان شمالی راه یافت .
راهیابی دو مستند از خراسان جنوبی به سومین جشنواره فیلم مستند شبکه مستند
راهیابی دو مستند از خراسان جنوبی به سومین جشنواره فیلم مستند شبکه مستند
دو مستند از تولیدات سیمای خراسان جنوبی به سومین جشنواره فیلم مستند شبکه مستند راه یافت.

                                           

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب مستند.

رو به آبادی همراه با سیمای خاوران

«رو به آبادی» با هدف «معرفی روستاهای استان خراسان جنوبی و با نگاه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی و نقش روستاها در تحقق اقتصاد مقاومتی» تولید و پخش می...یک‌شنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب مستند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد