جهش تولید | چهارشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

سیمان ، عمده کالای صادراتی خراسان جنوبی

عمده کالای صادراتی خراسان جنوبی در سال جاری ، سیمان بوده استیک‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷

مواد خوراکی و البسه عمده ترین امانات پستی در گمرک استان

مواد خوراکی و البسه از ابتدای سال تاکنون عمده ترین امانات پستی در گمرک خراسان جنوبی بودندشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل گمرک استان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد