جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  شادمانه 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 9 دقیقه

 • 09:09

  خورجین 51 دقیقه

 • 10:00

  سفرنامه خراسان جنوبی 5 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  شب های پرستاره 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  کلاه قرمزی 15 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 135 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 30 دقیقه

 • 17:15

  صد فرسخ (تکرار) 39 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مخابرات.

محتوا با برچسب مخابرات.

دیدار مدیر عامل شرکت مخابرات استان با مدیرکل مرکز
دیدار مدیر عامل شرکت مخابرات استان با مدیرکل مرکز
باید تلاش کنیم بسترهای همکاری را برای خدمت به مردم تسهیل بخشیم.

                                           

محتوا با برچسب مخابرات.

14 روستای درمیان زیر پوشش شبکه مخابرات تا پایان سال

14 روستای شهرستان درمیان تا پایان سال زیر پوشش شبکه مخابرات می روند .سه‌شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مخابرات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد