جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 35 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 30 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

به کارگیری 300 فارغ التحصیل دانشگاهی در کارگاه های اقتصادی

300 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی خراسان جنوبی در قالب طرح کاروزی دانش آموختگان در کارگاه های تولیدی اقتصادی بکارگیری شدندچهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان دانشگاهی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد