جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

به کارگیری 300 فارغ التحصیل دانشگاهی در کارگاه های اقتصادی

300 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی خراسان جنوبی در قالب طرح کاروزی دانش آموختگان در کارگاه های تولیدی اقتصادی بکارگیری شدندچهارشنبه، ۶ دی ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب فارغ التحصیلان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد