جهش تولید | چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

تداعی فضای معنوی انتظار در برنامه «چشم به راه»
تداعی فضای معنوی انتظار در برنامه «چشم به راه»
برنامه ترکیبی "چشم به راه" از سیمای شبکه خاوران ، با محوریت امام زمان (عج)، در محوربینش مهدوی ،گرایش مهدوی وکنش مهدوی تولید و پخش می شود.
همراه با مخاطبین با برنامه شبانه « مهر و مهتو »
برنامه شبانه « مهر و مهتو » از روز شنبه 3 مرداد ماه بر روی آنتن سیمای...
همراه با مخاطبین با برنامه شبانه « مهر و مهتو »
برنامه شبانه « مهر و مهتو » از روز شنبه 3 مرداد ماه بر روی آنتن سیمای خراسان جنوبی می رود .

                                           

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب عبدالله امانیان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد