رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۸

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  کارستان 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  مهاجران 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 15 دقیقه

 • 16:35

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 45 دقیقه

 • 17:30

  سیمای سلامت/ تکرار 60 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 35 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  فصل انتخاب 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  صد فرسخ 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

حضور دکتر محمد ‌شریعتمداری وزیر تعاون، کار ‌و ‌رفاه اجتماعی در شهرستان فردوس و بازدید از مجموعه ورزشی کارگران

در این بازدید پروژه مجموعه ورزشی کارگران شهرستان فردوس که عملیات اجرایی آن از سال ٨٨ آغاز شده برای ساخت به سازمان تامین اجتماعی واگذار تا در زمان...دوشنبه، ۱۵ مهر ۱۳۹۸

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سازمان تامین اجتماعی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد