جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

راه اندازی سی و نه و چهلمین ایستگاههای دیجیتال خراسان جنوبی با حضور معاون حقوقی و پارلمانی سازمان صدا وسیما
سی و نه و چهلمین ایستگاههای دیجیتال خراسان جنوبی در روستای ملوند و...
راه اندازی سی و نه و چهلمین ایستگاههای دیجیتال خراسان جنوبی با حضور معاون حقوقی و پارلمانی سازمان صدا وسیما
با حضور معاون حقوقی و پارلمانی سازمان صدا وسیما ، سی و نه و چهلمین ایستگاههای دیجیتال خراسان جنوبی در روستای ملوند و ازمیغان شهرستان طبس راه‌اندازی شد.

                                           

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب راه اندازی فرستنده دیجتال ازمیغان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد