جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 69 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 113 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 16 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 225 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 135 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

معاون مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور عنوان کرد: افزایش تعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی در جهت جذب مشارکتهای مردمی
معاون مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور عنوان کرد: افزایش تعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی در جهت جذب مشارکتهای مردمی
معاون مشارکتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در دیدار با مدیر کل صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی گفت: افزایش تعامل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی در جهت افزایش و جذب مشارکتهای مردمی از اولویت های برنامه کاری کمیته...
حضور معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در ویژه برنامه «ماه مهربانی»
حضور معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در ویژه برنامه «ماه مهربانی»
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در ویژه برنامه «ماه مهربانی» حضور یافت.

                                           

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ذوالفقاری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد