جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب دانه.

برداشت کلزا در نهبندان

برداشت کلزا در نهبندانپنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

آغاز برداشت کلزا در خراسان جنوبی

برداشت دانه های روغنی کلزا از هزار و 24 هکتار از سطح زیرکشت این محصول در مزارع کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شدپنج‌شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب دانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد