جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  یادگارها 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای ندبه 30 دقیقه

 • 06:45

  روستا 30 دقیقه

 • 07:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 07:30

  استارت 30 دقیقه

 • 08:00

  گزیده صبحانه 90 دقیقه

 • 09:30

  سینمایی کودک 105 دقیقه

 • 11:15

  چشم به راه 5 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 70 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  چهل تکه 45 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 165 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قنوت وصال 30 دقیقه

 • 21:00

  گزیده شب های زعفرونی 120 دقیقه

 • 23:00

  میان برنامه

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

نوغان داری، صنعت مورد توجه تولیدکنندگان بخش کشاورزی

نوغانداری صنعتی درآمدزا و سودآور که سبب اشتغال و بهبود معیشت مردم در مناطق شهری و روستایی فردوس شده است.شنبه، ۴ خرداد ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

معافیت مالیاتی 13 ساله تولیدکنندگان در نواحی و شهرک های صنعتی

واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی از معافیت مالیاتی 13 ساله برخوردار می شوندسه‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب تولیدکنندگان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد