جهش تولید | دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 135 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:05

  حدیث کساء 10 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قاب دوم گام دوم 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 15 دقیقه

 • 22:30

  ارتباط با حرم مطهر رضوی 15 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک
فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد
تغییر فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک
فرکانس فرستنده دیجیتال ایستگاه آیسک تغییر کرد

                                           

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

اخبار کوتاه شهرستانها (19 آذر )

اخبار کوتاه شهرستانها (19 آذر )دوشنبه، ۲۰ آذر ۱۳۹۶

                                           

                                           

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تغییرفرکانس.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد