جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  شادمانه 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 9 دقیقه

 • 09:09

  خورجین 51 دقیقه

 • 10:00

  سفرنامه خراسان جنوبی 5 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  شب های پرستاره 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  کلاه قرمزی 15 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 135 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 30 دقیقه

 • 17:15

  صد فرسخ (تکرار) 39 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب بنام قلم.

محتوا با برچسب بنام قلم.

روایت علاقه پیرمرد روستایی به سواد آموزی در داستان کوتاه به نام قلم
روایت علاقه پیرمرد روستایی به سواد آموزی در داستان کوتاه به نام قلم
فیلم داستانی کوتاه "بنام قلم"، تلاش می کند در کنار ترویج فرهنگ سواد آموزی و بیان گر روحیه معنوی روستاهای استان باشد.
آغاز ساخت دو پروژه داستانی در صدا و سیمای خراسان جنوبی
آغاز ساخت دو پروژه داستانی در صدا و سیمای خراسان جنوبی
کار ساخت دور پروه داستانی فصل انارها و بنام قلم در صدا و سیمای خراسان جنوبی آغاز شد.

                                           

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب بنام قلم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد