رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  کارستان 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  فصل انتخاب 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  صد فرسخ 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ، مدیرکل امورمالیاتی خراسان جنوبی به مدیرکل صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی
تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ، مدیرکل امورمالیاتی خراسان جنوبی به مدیرکل صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی
مدیرکل امورمالیاتی خراسان جنوبی طی پیامی روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به مدیرکل صدا وسیمای مرکز خراسان جنوبی تبریک گفت.

                                           

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

تقسیط مجدد بدهی مالیاتی برای واحدهای تولیدی

تقسیط مجدد بدهی مالیاتی برای واحدهای تولیدیشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

تقسیط مجدد بدهی مالیاتی برای واحدهای تولیدی

واحدهای تولیدی که بدهی مالیاتی دارند می توانند یک بار دیگر، بدهی خود را به سازمان امور مالیاتی، بصورت قسطی پرداخت کنند.شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب امور مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد