جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب آنغوزه.

پیش بینی درآمد ۵۰ میلیارد تومانی برای بهره برداران آنغوزه‌

بهره برداران گیاه ارزشمند آنغوزه در شهرستان طبس، امسال ۵۰ میلیارد تومانی درآمد، عایدشان می شود.سه‌شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

اخبار کوتاه شهرستانها (3مهر)

اخبار کوتاه شهرستانها (3مهر)سه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶

                                           

                                           

محتوا با برچسب آنغوزه.

پیش بینی برداشت 50 تن آنغوزه در خراسان جنوبی

پیش بینی می شود امسال 50 تن آنغوزه در خراسان جنوبی برداشت شود.یک‌شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۸

اشتغال هزار خانوار در برداشت محصول آنغوزه

برداشت آنغوزه برای هزار خانوار خراسان جنوبی اشتغالزایی کرده استدوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

آغاز برداشت آنغوزه در خراسان جنوبی

برداشت آنغوزه از عرصه های منابع طبیعی استان آغاز شدچهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

برداشت 61 تن آنغوزه در خراسان جنوبی

61 تن آنغوزه امسال از رویشگاه های این محصول در خراسان جنوبی برداشت شدسه‌شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب آنغوزه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد