جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 69 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 113 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 16 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 225 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 135 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب منابع آب.

اختراع 2محلول مکمل آبیاری با هدف استفاده بهینه از منابع آب

اختراع 2محلول مکمل آبیاری با هدف استفاده بهینه از منابع آبشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

خشک شدن 64 منبع آبی خراسان جنوبی

64 منبع آبی خراسان جنوبی خشک شده است.چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب برای مقابله با 18 سال خشکسالی

اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب برای مقابله با 18 سال خشکسالیسه‌شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۵

اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب در استان

اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب در استاندوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب منابع آب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد