جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  سفرنامه ی کویر -بازپخش 5 دقیقه

 • 19:05

  تولیدی مرکز 25 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

تسلیم بیش از 5 هزار اظهارنامه مالیاتی

5 هزار و 46 اظهارنامه مالیاتی در تیر امسال از سوی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری در خراسان جنوبی ارائه شدسه‌شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۷

واریز 34 میلیارد تومان مالیات برای طرحهای عمرانی و زیرساختی

34 میلیارد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرحهای عمرانی، زیرساختی و رفاهی در خراسان جنوبی از محل مالیاتهای مردمی پرداخت شده استپنج‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب مدیرکل امورمالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد