جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 75 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 90 دقیقه

 • 02:45

  نقش عشق 84 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 165 دقیقه

 • 19:30

  قاب دوم گام دوم بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  رویداد های ورزشی 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

حضور کارکنان مرکز در انتخابات 96 به روایت عکس
حضور کارکنان مرکز در انتخابات 96 به روایت عکس
تعداد عکس: 12 عدد
برگزاری جلسه مشترک ستاد انتخابات صدا وسیما با دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان
برگزاری جلسه مشترک ستاد انتخابات صدا وسیما با دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان
برگزاری جلسه مشترک ستاد انتخابات صدا و سیما با دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان
حضور کارکنان صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در انتخابات 7 اسفند
حضور کارکنان صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در انتخابات 7 اسفند
حضور کارکنان صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در انتخابات 7 اسفند

                                           

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شرکت در انتخابات.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد