جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 69 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 113 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 16 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 225 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 135 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

تولید بیش از 24 هزار متر مربع پارچه "تو" در خراشاد

توبافان روستای خراشاد امسال بیش از 24 هزار متر مربع پارچه "تو" تولید کردنددوشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۷

سفارش تاجران دوبی به توبافان خراشاد

تاجران دوبی سفارش تولید شال سر به تولیدکنندگان پارچه های سنتی روستای خراشاد بیرجند دادندپنج‌شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد