جهش تولید | شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر
سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر
سوم خرداد، یادآور دلاور مردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران، شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام
پخش برنامه های سوم خرداد از صدا و سیمای خراسان جنوبی
پخش برنامه های سوم خرداد از صدا و سیمای خراسان جنوبی
به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر برنامه های متنوعی از دوربین و صدای شبکه خاوران به روی آنتن می رود .

                                           

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سالروز آزاد سازی خرمشهر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد