جهش تولید | پنج‌شنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 35 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 30 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

توقیف 2 کامیون حامل شتر قاچاق

2 دستگاه کامیون حامل شتر بدون مجوز بهداشتی دامپزشکی در فردوس متوقف شدچهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

توقیف کامیون حامل شتر غیر مجاز در خوسف

کامیون حامل 16نفر شتر غیرمجاز در شهرستان خوسف توقیف شدچهارشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب توقیف کامیون حامل شتر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد