رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در محورقاین- بیرجند

پلیس راه خراسان جنوبی به دلیل ترافیک در محور قاین-بیرجند، تردد وسایل نقلیه سنگین به جز مواد فاسد شدنی و سوخت را در این محور ممنوع اعلام کرد.جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

محدودیت تردد وسایل نقلیه سنگین باری در جاده طبس – یزد و طبس – اصفهان

در این طرح تردد وسایل نقلیه سنگین باری از ساعت 24 تا 6 صبح به جز وسایل نقلیه ای که مواد فاسد شدنی و سوخت دارند، ممنوع است.سه‌شنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تردد وسایل سنگین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد