سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 35 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 30 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کارگران.

توزیع 110 بن غذایی بین کارگران روز مزد بیرجند

110 بن غذایی امروز بین کارگران روز مزد سطح شهر بیرجند توزیع شد.دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

                                           

                                           

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کارگران.

نان حلال بر سر سفره کارگران سربیشه ای

نان حلال بر سر سفره کارگران سربیشه ایپنج‌شنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب کارگران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد