رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 00:45

  دعای کمیل 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  مدرسه عشق 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 15 دقیقه

 • 07:30

  صد فرسخ/ تکرار 45 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  سیمای سلامت/ زنده 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  سیمای سلامت/ تکرار 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک /باز پخش 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  چکه 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  منابع طبیعی 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

تولید ماهانه 100تا 150 کیف در تنها کارگاه کیف نهبندان

تولید ماهانه 100تا 150 کیف در تنها کارگاه کیف نهبندانشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶

ایجاد اشتغال برای 15 نفر با راه اندازی کارگاه حوله بافی

15 نفر در روستای مرک شهرستان بیرجند، با راه اندازی کارگاه حوله بافی در کنار مسجد، شاغل شدند.دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب کارگاه تولیدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد