جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  شادمانه 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 174 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 48 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 65 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 9 دقیقه

 • 09:09

  خورجین 51 دقیقه

 • 10:00

  سفرنامه خراسان جنوبی 5 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  شب های پرستاره 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  کلاه قرمزی 15 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 79 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 135 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 30 دقیقه

 • 17:15

  صد فرسخ (تکرار) 39 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 66 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ورزش.

رسانه ملی بازوی توانمند ورزش و جوانان
رسانه ملی بازوی توانمند ورزش و جوانان
رسانه ملی بازوی توانمند ورزش و جوانان در انتقال امید و نشاط به جامعه است
نشست هم اندیشی رسانه ای ورزش وجوانان خراسان جنوبی
نشست هم اندیشی رسانه ای ورزش وجوانان خراسان جنوبی
نشست هم اندیشی رسانه ای ورزش وجوانان خراسان جنوبی با حضورمدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی واهالی ورزش استان
دیدار مدیرکل ورزش وجوانان استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی
دیدار مدیرکل ورزش وجوانان استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی
دیدار مدیرکل ورزش وجوانان استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی
راه اندازی باشگاه ورزشی مرکز خراسان جنوبی
باشگاه ورزشی مرکز خراسان جنوبی راه اندازی شد .
راه اندازی باشگاه ورزشی مرکز خراسان جنوبی
باشگاه ورزشی مرکز خراسان جنوبی راه اندازی شد .

                                           

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ورزش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد