جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:05

  حدیث کساء 10 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قاب دوم گام دوم 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 25 دقیقه

 • 22:30

  ارتباط با حرم مطهر رضوی 15 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

معافیت مالیاتی 13 ساله تولیدکنندگان در نواحی و شهرک های صنعتی

واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی از معافیت مالیاتی 13 ساله برخوردار می شوندسه‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

معافیت مالیاتی 13 ساله، برای تجار افغانستانی

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت : تجار افغان که در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند سرمایه گذاری کنند، 13 سال از پرداخت مالیات معاف می شوندچهارشنبه، ۱۹ مهر ۱۳۹۶

معافیت مالیاتی 13 ساله برای واحدهای تولیدی جدید

معافیت مالیاتی 13 ساله برای واحدهای تولیدی جدیدچهارشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۵

معافیت مالیاتی 10 ساله واحدهای تولیدی و معدنی جدید

جلسه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد.پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵

                                           

محتوا با برچسب معافیت مالیاتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد