رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 45 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  روستا 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 60 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 19:05

  حدیث کساء 10 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قاب دوم گام دوم 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 25 دقیقه

 • 22:30

  ارتباط با حرم مطهر رضوی 15 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

افتخاری از جنس قرآن و عترت
افتخاری از جنس قرآن و عترت
خراسان جنوبی در مسابقات قرآن و عترت رسانه ملی موفق به کسب عنوان برتری شد.
درخشش صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در چهاردهمین دوره مسابقات قرآن وعترت رسانه ملی
درخشش صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی در چهاردهمین دوره مسابقات قرآن وعترت رسانه ملی
جمشید سورگی و سیده فاطمه عسکری از همکاران صدا و سیمای خراسان جنوبی توانستند در چهاردهمین دوره مسابقات قرآن وعترت رسانه ملی حایز رتبه برتری شوند.

                                           

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب مسابقات قرآن وعترت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد