جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

بهره برداری دو کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند-سربیشه

دو کیلومتر دیگر از باند دوم محور بیرجند-سربیشه محدوده شهر مود زیر بار ترافیک رفت.چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

                                           

                                           

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب محور بیرجند-سربیشه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد