جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان جنوبی، فردا

با حضور وزیر راه و شهرسازی، 20 طرح عمرانی و زیربنایی فردا در خراسان جنوبی کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.یک‌شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

واریز 34 میلیارد تومان مالیات برای طرحهای عمرانی و زیرساختی

34 میلیارد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرحهای عمرانی، زیرساختی و رفاهی در خراسان جنوبی از محل مالیاتهای مردمی پرداخت شده استپنج‌شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۶

                                           

محتوا با برچسب طرحهای عمرانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد