جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 90 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 30 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای عهد 15 دقیقه

 • 06:30

  مستند تولید مرکز 30 دقیقه

 • 07:00

  پویا نمایی خردسال 15 دقیقه

 • 07:15

  صبحانه 60 دقیقه

 • 08:15

  پرسمان 30 دقیقه

 • 08:45

  مجموعه تلوزیونی 45 دقیقه

 • 09:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 09:45

  مستند سیمای استانها 30 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 10 دقیقه

 • 11:30

  طبیعت استان 20 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 5 دقیقه

 • 11:55

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 12:00

  نزدیک به آسمان 15 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 120 دقیقه

 • 14:15

  سینمایی 105 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  بازتاب/ تکرار 21 دقیقه

 • 16:41

  لاله های صادق 4 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 30 دقیقه

 • 17:45

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 18:30

  ناخونک 30 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 15 دقیقه

 • 19:30

  فرصت -بازپخش 30 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی/ زنده 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 5 دقیقه

 • 22:05

  بازتاب 40 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب صادرات کالا.

اخبار کوتاه شهرستانها (1 شهریور)

اخبار کوتاه شهرستانها (1 شهریور)دوشنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۵

                                           

                                           

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب صادرات کالا.

ارزآوری 22 میلیون دلاری تولیدات شاخص خراسان جنوبی

ارزآوری 22 میلیون دلاری تولیدات شاخص خراسان جنوبیدوشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۷

سیمان ، عمده کالای صادراتی خراسان جنوبی

عمده کالای صادراتی خراسان جنوبی در سال جاری ، سیمان بوده استیک‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷

ارزآوری 22 میلیون دلاری تولیدات شاخص استان

صادرات کالاهای تولیدی شاخص خراسان جنوبی 6 ماه گذشته حدود 22 میلیون دلار ارزآوری داشتیک‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۷

ارزش صادرات 6 ماه گذشته از استان بیش از 429 میلیون دلار

ارزش صادرات از استان در 6 ماه گذشته بیش از 429 میلیون دلار بودشنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب صادرات کالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد