جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  سفرنامه خراسان جنوبی 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 105 دقیقه

 • 03:00

  میان برنامه 69 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 113 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 75 دقیقه

 • 10:15

  زندگی سلام (خانواده) 45 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 16 دقیقه

 • 12:15

  گزیده شب های زعفرونی - باز پخش 225 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 45 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 135 دقیقه

 • 19:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 19:15

  ترنم 45 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  کشمو 30 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 30 دقیقه

 • 22:45

  خنده بازار 15 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

تکمیل پژوهش بر روی 6 هزار قطعه سفال قدیمی

6 هزار قطعه سفال قدیمی کشف شده در کاوش های باستان شناسی شهرستانهای قاین و طبس ساماندهی شد.پنج‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

                                           

                                           

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب سفال های قدیمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد