جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹
  جهش تولید  

 

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  کارستان 60 دقیقه

 • 01:15

  فیلم سینمایی 75 دقیقه

 • 02:30

  مدرسه عشق 40 دقیقه

 • 03:10

  مستند 59 دقیقه

 • 04:09

  اذان صبج به افق بیرچند 16 دقیقه

 • 04:25

  گلشن وحی 65 دقیقه

 • 05:30

  سخنرانی 30 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 7 دقیقه

 • 06:07

  دعای عهد 13 دقیقه

 • 06:20

  مستند تولید مرکز 35 دقیقه

 • 06:55

  رو به آبادی 25 دقیقه

 • 07:20

  میزبان 40 دقیقه

 • 08:00

  صبحانه 60 دقیقه

 • 09:00

  مجموعه تلوزیونی 65 دقیقه

 • 10:05

  سیمای سلامت/ زنده 55 دقیقه

 • 11:00

  خبر 11 20 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 25 دقیقه

 • 11:45

  شاهدان/ شهدای استان 14 دقیقه

 • 11:59

  میان برنامه 6 دقیقه

 • 12:05

  فرصت -بازپخش 25 دقیقه

 • 12:30

  ناردونه-بازپخش 48 دقیقه

 • 13:18

  شب های زعفرونی/ تکرار 72 دقیقه

 • 14:30

  فیلم سینمایی (تکرار) 90 دقیقه

 • 16:00

  خبر 16 20 دقیقه

 • 16:20

  کنکور آسان 25 دقیقه

 • 16:45

  پرسمان 69 دقیقه

 • 17:54

  زندگی سلام-بازپخش 126 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 60 دقیقه

 • 21:00

  شب های زعفرونی 60 دقیقه

 • 22:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 22:15

  بازتاب 45 دقیقه

 • 23:00

  خبر 23

 • 23:19

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب ساختار.

محتوا با برچسب ساختار.

برگزار ی دوره آموزشی « ساختارشناسی برنامه های تلویزیونی » در مرکز
برگزار ی دوره آموزشی « ساختارشناسی برنامه های تلویزیونی » در مرکز
دوره آموزشي « ساختارشناسی برنامه های تلویزیونی » با مساعدت مركز آموزش سازمان به مدت 4 روز در مركز برگزار گرديد. در اين دوره آموزشي كه 11 نفر از همكارانمركز حضور داشتند؛ تاریخچه مختصر رادیو و تلویزیون، تعریف ساختار، انواع...

                                           

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب ساختار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد