رونق تولید ملی | جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 00:15

  یادگارها 30 دقیقه

 • 00:45

  دلنوازان 30 دقیقه

 • 01:15

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 01:30

  سینمایی 75 دقیقه

 • 02:45

  تولیدی مرکز 30 دقیقه

 • 03:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 03:30

  مستند سیمای استان ها 30 دقیقه

 • 04:00

  سخنرانی 55 دقیقه

 • 04:55

  جلوه نیاز 20 دقیقه

 • 05:15

  گلشن وحی 45 دقیقه

 • 06:00

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 06:15

  دعای ندبه 30 دقیقه

 • 06:45

  روستا 30 دقیقه

 • 07:15

  گزیده ناخونک 15 دقیقه

 • 07:30

  استارت 30 دقیقه

 • 08:00

  گزیده صبحانه 90 دقیقه

 • 09:30

  سینمایی کودک 105 دقیقه

 • 11:15

  چشم به راه 5 دقیقه

 • 11:20

  به سوی نیاز/ ویژه اذان ظهر 30 دقیقه

 • 11:50

  شاهدان/ شهدای استان 70 دقیقه

 • 13:00

  پویا نمایی 15 دقیقه

 • 13:15

  شب های زعفرونی/ تکرار 75 دقیقه

 • 14:30

  میان برنامه 15 دقیقه

 • 14:45

  سینمایی 75 دقیقه

 • 16:00

  چهل تکه 45 دقیقه

 • 16:45

  به سوی نیاز (ویژه اذان مغرب) 30 دقیقه

 • 17:15

  مستند 165 دقیقه

 • 20:00

  خبر 20 30 دقیقه

 • 20:30

  قنوت وصال 30 دقیقه

 • 21:00

  گزیده شب های زعفرونی 120 دقیقه

 • 23:00

  میان برنامه

 • 23:15

  مجموعه تلوزیونی

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

پرداخت تسهیلات به ۲۱ طرح کشاورزی خراسان جنوبي

تسهیلات اشتغالزایی کارا به ۲۱ طرح کشاورزی واجد شرایط خراسان جنوبی پرداخت شدیک‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

                                           

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغالزایی کارا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد